BKE Solutions
Compleet assortiment voor het FAIL-SAFE aansturen dmv rookmelder

Welkom 

We zijn de uitvinders van de intelligente voedingsprint voor het FAIL-SAFE aansturen van externe producten zoals vrijloopdeurdrangers of brandkleppen. Ons assortiment is compleet en is uitbreid baar.  We zijn merk onafhankelijk. 

Naast de uitvinders zijn we ook de eerste die het product op de markt brachten. In 2019 zijn de eerste modellen al gemonteerd. 


Waarom ooit ontworpen : Omdat we geluisterd hebben naar een vraag uit de markt en een voor de hand liggende oplossing hebben ontwikkeld.   


Waarom is er nu veel vraag  ? 


In het bouwbesluit 2012 en het Besluit Bouwwerken leefomgeving (Bbl) staan regels over oa veiligheid. De nieuwe  wetgeving is bedoeld voor het verbetering van  de brand- en vluchtveiligheid binnen woongebouwen. Uit diverse onderzoeken blijkt dat rookverspreiding bij brand buiten het compartiment waar de brand ontstaat een groot risico heeft. Met name deuren die, al dan niet bij het ontvluchten van de woning, open blijven staan zijn hier een veroorzaker van.  Om dit risico te verkleinen is het bouwbesluit aangepast. 

In nieuwbouw maar ook in grootschalige renovatie is een verplichting gekomen aan de zelfsluitendheid van voordeuren. Dit wordt gedaan middels de bekende deurdrangers.

 

Dit betekent dus uitdagingen! Voor nieuwbouwprojecten moet de elektrische installatie dus anders dan dat we voorheen deden...  een NEN2555 rookmelder in combinatie met een relais voldoen in onze interpretatie niet volledig aan het bouwbesluit : Indien rookontwikkeling moet de deur ten alle tijden gesloten worden staat er. Ons product voldoet daar aan, of de rookmelder nu aangesloten zit of niet! Je zou zoveel mogelijk risico moeten uitsluiten is onze mening.  

Ons product is dus bij uitstek geschikt om deze uitdaging goed tot een einde te kunnen brengen. Daarnaast is het nog sneller te monteren en hebben we minder verschillende producten nodig. Met de combinatie van deurdranger, rookmelder en onze sokkel kun je voldoen. We komen graag in contact om de specifieke mogelijkheden per project met U te bespreken.

In renovatieprojecten mogen ook rookmelders op battijen gebruikt worden. Een FAIL-SAFE oplossing kan dan niet gemaakt worden. Wij hebben dan geen juiste oplossing. 

 We hebben een pakket aan producten die geschikt zijn voor meerdere merken Rookmelders en voor de verschillende merken automatische deuropeners.

Het product is speciaal voor een bepaalde combinatie ontworpen.  Indien er vragen zijn neem gewoon contact met ons op via : info@BKESolutions.com 


Directie

In het kort enkele highlights :


• Bedrade oplossing

• Gemaakt in Nederland, dus beter voor milieu. Geen vliegtuigen nodig om uit ver land te halen. 

• Productkennis is in Nederland, Korte doorlooptijden om specifieke projectaanpassingen te kunnen maken.
• Verantwoordelijkheid van de meterkast blijft waar het hoort.
• Echte Fail-safe oplossing.
• Tijdwinst bij montage

• Geen relais ingebouwd dus minder slijtdelen.
• Minder componenten

• Eenvoudige aansluiting 

• Slechts 1 kabel nodig van rookmelder naar vrijloopdranger.
• Eventueel koppeling mogelijk met brandklep(pen)
  • 1RGG4993 Bewerkt BKE
  • foto overzicht bewerkt BKE
  • foto project bewerkt
  • Overzicht foto rookmelders tbv website